Bakgrunn

R.A.V.F er en ikke-partisk, ikke-statlig organisasjon dedikert til å fremme og forbedre sosioøkonomisk velferd for sårbare kvinner, ungdom og barn i Afrika. Organisasjonen ble grunnlagt i 2018 for å tjene omkring en million foreldreløse og sårbare barn, ungdom og kvinner i Afrika.

Miljøet for disse barna, ungdom og kvinner var spesielt usikkert på grunn av at enkelte deler av kontinentet ble rystet med effekten av borgerkrig, hiv / aids og andre helsemessige faktorer. Et truende miljø ble forsterket av sammenbruddet av samfunns- og familiestøtte-systemer som en gang hadde gitt et sikkerhetsnett for de trengende barn, som i mange tilfeller ble overhode av familier.


Som en barn / kvinne / ungdomsrettet frivillighetsorganisasjon, forsøker R.A.V.F å gi psykososial og økonomisk støtte.  I 2010 ble det anslått at Uganda var hjem for over to millioner sårbare personer. Mens det meste av verden har sett en nedgang i utbredelsen av hiv / aids, har nasjonene i sør for Sahara sett dette tallet fortsatt å stige.

En tidlig kraftig leksjon kom da man forsto omfanget av utfordringen forut. Ganske enkelt ble det åpenbart at R.A.V.F ikke kunne, gi omfattende og bærekraftig omsorg og støtte til barn og unge uten å jobbe med kvinner som tradisjonelt er barnets primære omsorgsperson.

R.AV.F`s suksess har vært umåtelig i lys av utfordringene de har møtt og fortsetter å møte. Til tross for et behov for løpende økonomisk støtte har R.A.V.F fortsatt å fremme rettigheter og velferd for utsatte kvinner, ungdom og barn gjennom flere prosjekter, blant annet et kvinners landrettighetsinitiativ, initiativ mot kjønnsbasert vold, initiativ for barns rettigheter, revolusjonerende kredittfond og besparelses- og låneordninger, Seksuell og reproduktiv helserettighetsinitiativ, inkludert et hiv- og aids-hjemmebasert omsorgsprosjekt, barneutviklingsprosjekt gjennom utdanning / barnsponsorering, matssikkerhet og fellesskapsrisikoreduksjons -og fleksibilitetsprosjekter.Eksterne betingelser

Etter mange år med diktatorisk styre i de fleste afrikanske land har for eksempel Uganda hatt en stabil demokratisk regjering med grunnloven av 1995 som anerkjenner likeverd for alle. Ikke desto mindre, år med borgerkrig og sykdom som førte frem til denne tiden, forlot enorme behov blant ugandere.

Slike behov er større enn hva regjeringen kan møte. Mange mennesker mangler grunnleggende nødvendigheter, inkludert rent, trygt vann, mat, medisin og utdanning. I dag lever 25% av Ugandas 34,5 millioner innbyggere under fattigdomsgrensen.

I Afrika er leseferdighet blant menn 72% og blant kvinner 68%. Lese -og skriveferdigheter er betydelig lavere blant dem som bor i landlige områder utenfor hovedstaden. Mange av disse landsbygdene utenfor byene fortsetter å engasjere seg i samfunnsformer som avskrekker kvinner fra deres juridiske rettigheter. Disse samfunnene har ikke den fysiske og sosiale infrastrukturen for å håndheve likestilling for menn og kvinner, gutter og jenter.

Vi stoler på at det politiske miljøet i Afrika er stabilt og at det gleder seg over tjenestene R.A.V.F tilbyr. Dessverre har regjeringen her ikke kapasitet til å yte den støtten vi trenger. Så vi vender oss til partnere utenfor Afrikas grenser for å skaffe midler og ressurser som kreves for å drive våre programmer.