Støtt vårt arbeid


Gi bidrag

Vi er helt avhengige av bidrag for å kunne utføre vårt humanitære arbeid.

Alle monner drar, som uttrykket sier. Det vi ser på som småpenger her i Norge utgjør betydelige summer i andre deler av verden.


Trykk her for å gi et bidrag


Eller Vipps ditt bidrag til: 546974 

Bli Medlem

Ved å bli medlem i vår organisasjon så vil du direkte bidra til å øke mengden offentlig støtte vi mottar. 

Ved å registrere deg på våre medlemslister vil du også ha anledning til å delta på R.A.V.F`s årsmøter, påvirke viktige saker og beslutninger ved avstemming, og å komme med innspill og ideer rundt våre prosjekter.

Kontigenten for årsmedlemsskap er kr. 200,-