Geite-Drift

Ved hjelp av bidrag fra R.A.V.F har innbyggerne i landsbyen Busega gått til anskaffelse av geiter. Dette er en viktig investering for fremtiden, da disse geitene vil bidra med næringsrik melk, og inntekter i form av salg ved avl.

Det ble holdt møte i landsbyen, ledet av vårt styremedlem -og leder av R.A.V.F i Uganda,         Livingstone Kizito. Under dette møtet ble det diskutert hva som skulle gjøres med det nyeste bidraget de hadde mottatt fra Norge. Her ble man til slutt enig om at disse pengene skulle investeres i geite-drift, for å hjelpe til å skape et bærekraftig samfunn.