Kaffe og banan produksjon

I landsbyen Busega har vi plantet kaffebusker og bananpalmer, for å investere i fremtiden. På sikt vil inntektene fra salg av kaffebønner og bananer kunne brødfø hundrevis av mennesker. 

Svært mange i området er engasjert og sysselsatt i dette arbeidet, menn og kvinner, unge og gamle.


Også de visne fibrene fra bananpalmene skal brukes, til å produsere miljøvennlige kurver, skåler, papirposer, tallerker etc. Disse skal selges til inntekt for innbyggerne, samt brukes til finansiering og videreutvikling av lokalsamfunnet.


I tråd med vår teori om sosial fremvekst har forskjellige oppgaver som planting, innsamling av gjødsel, luking, graving osv. blitt delegert ut til forskjellige av de deltakende innbyggerne. På denne måten styrkes samholdet, og hver enkelt får en eierfølelse til prosjektet.


Ved å styrke hvert enkelt ledd, vil man få et kjede som ikke lett brytes.