R.A.V.F I NORGE

 

Meg, Gunnar Friestad og min kone Trudy Ann Friestad har tidligere vært involvert i veldedighetsarbeid, både i Norge og i utlandet. Vi har bla. hatt fokus på Afrika, da det finnes et overtall av trengende personer i den delen av verden. Men vi har hatt store utfordringer med å finne de rette kanaler, og de rette mennesker å samarbeide med...